Eric Schoenmaker

OpenContent

"Whether you think you can or think you can't either way you're right."
Henry Ford (1863-1947)

Het Schoenmaker T-model

Hoe zorg je ervoor dat wanneer je geconfronteerd wordt met een verandering, uiteindelijk daar uitkomt waar je zelf wilt uitkomen? Hoe zorg je ervoor dat je de verandering niet ondergaat of het lijdende voorwerp van de verandering wordt, maar dat jij de verandering stuurt of gebruikt voor je eigen doel?

Zorg dat je de volgende T’s duidelijk omschreven hebt.

Natuurlijk zit er veel meer achter het T-model, dan dat op één pagina is te beschrijven. Graag kom ik het T-model uitgebreid bij je toelichten. Ook kan ik er een presentatie of workshop over geven.

Wil je meer informatie krijgen, neem dan contact met mij op.

  • Today: Waar sta je op dit moment?
  • Target: Welk doel wil je bereiken?
  • To be-situation: Hoe ziet jouw wereld eruit als je je doel bereikt hebt?
  • Traject: Welke stappen moet je nemen om er te komen?
  • Tasks: Welke taken heb je daarbij?
  • Tools: Welke hulpmiddelen heb je daarbij nodig?